Rabu, 17 April 2013

Inspirasi

لا تكن مثل عبد السوء لا يأتي حتى ينادى عليه .. ائت الصلاة قبل النداء
 Sofyan bin Uyainah berkata: " Janganlah kalian seperti budak yang dungu, ia tidak datang kepada tuannya kecuali setelah dipanggil, datangilah shalat sebelum adzan" ( Muhammad Najati Sulaiman/24 Sa'ah Fi Hayati Shaim, Mesir: Darul Basyair: 97 )